Terug

 • Voor 16:00 uur besteld morgen in huis
 • Erectiepillen anoniem verzonden
 • Erectiemiddelen op natuurlijke basis

Te snel klaarkomen

 • Door Jean
 • 12 / 01 / 2024 0
Te snel klaarkomen

Ook wanneer je als man langere tijd om welke reden dan ook een tijdje geen seks hebt gehad kan het vanwege de opwinding voorkomen dat je geen controle over je orgasme hebt.

Vroegtijdige zaadlozing

De vraag is kun je het vroegtijdig klaarkomen tegenhouden. Allereerst dien je je bewust te zijn dat iedere man wel eens in een dermate staat van opwinding verkeert dat hij sneller dan -zeker door z’n partner- gewenst. Maar wanneer er een enkele keer spraken is van te vroeg ejaculeren is dat niet onoverkomelijk. Iets anders daarentegen wordt het indien het iedere keer mis gaat. Dan gaat het op den duur een negatieve invloed op je relatie uitoefenen aangezien zij (of hij) geregeld niet aan haar (zijn) trekken kaan komen. Als te snel klaarkomen structureel is moeten we vaststellen dat dit probleem niet zomaar spontaan verdwijnt, het tegendeel is waar. Het is bovendien niet alleen een probleem bij pubers en jongvolwassenen, ook bij oudere mensen komt dit weldegelijk voor. Volgens deskundigen, seksuologen bijvoorbeeld, is er zelfs sprake van een flink onderschat mannelijk probleem. Het schijnt zelfs zo te zijn dat het vaker voorkomt dan erectieproblemen, bovendien zijn die veelal met tal van medicamenten nog prima op te lossen.

Kom je te snel klaar, doe er wat aan!

Net als bijvoorbeeld erectieproblemen heerst er ook rond het (te) snel ejaculeren een taboesfeer, met andere woorden het is moeilijk bespreekbaar. Zodoende zoekt slechts een beperkt aantal mannen (nog geen 10 %) die met dit probleem te maken hebben hulp. Los van ‘valse’ schaamte omtrent het snelle ejaculeren heeft dit ook te maken met falende behandelpogingen met erectiemiddelen. Ons, met onze ‘know how’ omtrent de behandeling van erectiestoornissen hebben het altijd verbaast dat behandelende deskundigen voor deze oplossing kozen, dat lag onzes inziens niet echt voor de hand. De oorzaak van premature ejaculatie wordt gezocht in een gebrekkige stimulatie voorafgaand aan, of vlak na de penetratie van de partner. Ook wanneer je als man langere tijd om welke reden dan ook een tijdje geen seks hebt gehad kan het vanwege de opwinding voorkomen dat je geen controle over je orgasme hebt. Gegeven de druk die te vroeg ejaculeren op den duur op ook je relatie legt is ons advies om er allereerst zonder enige terughoudendheid met je partner over te praten, het is namelijk een fysiek ongemak waar geen schaamte bij past. Verder kun je zo snel mogelijk professionele hulp zoeken, het zij via de huisarts die je vaak zal doorverwijzen, het zij rechtstreeks bij een psycholoog of seksuoloog. Dit advies is onder meer ontleend aan een onderzoek van Mastersen en Johnson.

 • een kortstondige penetratie duurt zo’n 2 minuten waarna ejaculatie volgt (dat sommige partners wellicht veel meer tijd nodig hebben dan jij alvorens tot een orgasme te komen zal je duidelijk zijn, handig is dus om je daaraan aan te passen);
 • Ideale penetratie 3 t/m 7 minuten (blijkt veelal voldoende voor beide partners om tot een orgasme te komen);
 • de langdurige penetratie wel 30 minuten, (vaak wel gewaardeerd, maar niet altijd noodzakelijk).

Een en ander is ontleend aan onderzoek door de Amerikaan Alfred Kinsey* in de veertiger jaren waarbij duizenden stellen werden bevraagd. De voor het onderzoek geïnterviewde stellen werd verzocht zo exact mogelijk de tijd te meten tussen het moment van penetreren en het mannelijk orgasme. Kennis hieromtrent is van belang omdat irreële verwachting vaak tot spanningen leiden.

Vroegtijdige zaadlozing komt vaak voor

Naar de opvatting van seksuologen is er sprake van een premature ejaculatie wanneer je tijdens de seks, als man al binnen één minuut een zaadlozing krijgt. Bovendien moet dit structureel het geval zijn. Daarbij moet je ook zondermeer voelen dat je geen enkele controle hebt die je in staat stelt je orgasme gedurende enige tijd in te houden. Ook wanneer jij en je partner op gevarieerde wijze seks hebben zal, in geval van regelmatige premature ejaculatie, hier geen verandering in plaatsvinden. Het aantal mannen dat geplaagd wordt door premature ejaculatie bedraagt zo’n 2 à 3 procent. Maar de groep mannen die niet zo zeer structureel, maar wel met enige regelmaat wordt geconfronteerd met te vroeg klaarkomen is stukken groter, namelijk + 25 procent** van alle mannen onder de leeftijd van 70 jaar. De meeste mannen beleven het te vroeg klaarkomen negatief, niet alleen omdat het vroeg ejaculeren gevoelsmatig geen totale bevrediging biedt, maar al evenzeer vanwege het feit dat je tegenover je partner faalt.

Hoe betrouwbaar zijn cijfers?

Of 25 % van de mannen die vroegtijdig ejaculerende de exacte werkelijkheid vormen is nooit geheel duidelijk, echter vaststaat wel dat het om flinke aantallen mannen gaat. Daaruit mag men verder ook ongetwijfeld concluderen dat een ongeveer even groot aantal vrouwen ook tekort komt.

Behalve het -volledige begrip- primaire premature ejaculatie is er ook nog zoiets als secundaire premature ejaculatie. In het eerste geval heb je vanaf het eerste seksuele contact al last van deze kwaal en dat bij vrijwel iedere partner. Het zal niet spontaan overgaan, maar kan op oudere leeftijd zelfs nog verergeren. Secundaire premature ejaculatie is aan de orde wanneer je normaal gesproken een probleemloos seksleven hebt en je plotseling wordt overvallen door te snel klaarkomen en dat overkomt je dan plotseling en op latere leeftijd. Een dergelijk voorval kent diverse oorzaken, je moet dan zowel denken aan lichamelijke klachten, als wel psychische.                    

Oorzaken te snel klaarkomen

Volgens mensen die er voor hebben doorgeleerd is angst de voornaamste boosdoener in geval van structurele premature zaadlozing, opmerking daarbij: angst is in het algemeen een slechte raadgever. Daarnaast zijn er seksuologen die er van uitgaan dat er sprake is van aangeleerd gedrag, te hoog gespannen verwachtingen, onvoldoende, dan wel overmatige spierspanning. Voor al deze opvattingen is waarschijnlijk wel wat te zeggen. Duidelijk lijkt hiermee wel dat premature zaadlozingen niet voortvloeien uit dat wat zich tussen de oren afspeelt. Andere opties zijn verder een te gevoelige penis, genetisch bepaald, etc. Het voortijdige orgasme is dus weldegelijk een ‘ding’ en verdient zodoende ruimschoots aandacht.

Kun je een orgasme uitstellen?

Vroegtijdig een orgasme hebben komt aanzienlijk vaker voor dan je zou denken. Het overkomt vrijwel iedere man wel eens. Het wordt echter een ander verhaal wanneer je structureel wordt geconfronteerd met dit ongemak. In dat geval kan het, indien je er verder geen aandacht aan besteed weldegelijk een aantal andere problemen veroorzaken. Je moet dan denken aan schaamte, een onbevredigend seksleven, depressiviteit en uiteindelijk met als gevolg ook nog relationele problemen.

In het verleden werd verondersteld dat premature ejaculatie met name in de pubertijd voorkwam, dit door overenthousiast te raken bij het hebben van seks. Inmiddels weten we wel beter, je komt het tegen in alle mannelijke geledingen van een bevolking en zodoende vinden onderzoekers het dan ook een behoorlijk onderschat probleem bij heel wat mannen. Voetstoots kan worden aangenomen dat premature ejaculatie een aanzienlijk grotere omvang heeft dan erectieproblemen, waarvoor je overigens tegenwoordig tal van oplossingen hebt. Ons advies: ga niet gewoon verder, doe er wat aan, goede raad hoeft niet perse duur te zijn.

Openheid premature ejaculatie niet vanzelfsprekend

Sinds jaar en dag bevindt het probleem van te vroegtijdige zaadlozing zich in de taboesfeer, met alle gevolgen van dien. Deels is dit terug te voeren tot een experiment met erectie verhogende middelen dat in een mislukking uitmondde en veel mannen het zodoende moeilijk bleven vinden om ‘uit de kast’ te komen. Hoe het ook zij, slechts een kleine 10 % van de mannen die te kampen hebben met vroegtijdige zaadlozingen kan het opbrengen om op zoek te gaan naar een oplossing. Voor de rest blijkt het voor heel veel mensen een probleem om over de eigen schaduw te stappen, dit kennelijk zonder enig idee wat zij zichzelf tekort doen (denk daarbij aan uiteindelijke problemen in de relationele sfeer).

Voorkomen (te) snelle zaadlozing op geheel natuurlijke wijze

Misschien wel de meest voor de hand liggende manier om je zaadlozing onder controle te krijgen is om dat voortdurend te oefenen. Ja, inderdaad de mogelijkheid bestaat om jezelf te trainen ten einde je zaadlozing steeds verder uit te stellen. Hierbij komt het aan op herkenning van het ‘point of no return’ dat niet mag worden overschreden en daarvoor heb je een grote mate van zelfdiscipline nodig. Toegegeven, het is niet eenvoudig, maar wel minder gekunsteld als alle verdere mogelijkheden. Daarom raden we je aan om hier mee te beginnen. Baat het niet, schaadt het niet.

Samenhang orgasme en ademhaling

Wanneer je een orgasme krijgt gaat dit doorgaans gepaard met een versnelde ademhaling. Mede hierdoor verlies je de controle over je orgasme. Als je je hiervan bewust bent biedt dat de mogelijkheid om je ademhaling onder controle te krijgen en in samenhang daarmee op den duur controle over je zaadlozing. Ook hier geldt ‘oefening baart kunst’.

Probeer erover te praten

Het is vaak vanuit (valse) schaamte dat mannen niet de moed hebben om over het probleem van de te snelle zaadlozing te praten. Alleen al omwille van je partner is het echter beter dat wel te doen. Wees je ervan bewust dat je bepaald niet de enige bent met deze tekortkoming. En ga je eenmaal het gesprek aan dan zal je zien dat er oplossingen voorhanden zijn.

Vroegtijdige zaadlozing te voorkomen

Soms wil je als man net heel snel klaarkomen, je wil het uitstellen zodat je samen kunt genieten. Maar hoe kun je een vroegtijdige zaadlozing voorkomen? Wat is eigenlijk? We leggen je er graag meer over uit, zodat je weet wat je er aan kunt doen en hoe je het kunt herkennen. 

Wat is vroegtijdige zaadlozing?

Vroegtijdige zaadlozing, ook bekend als premature ejaculatie of spontane zaadlozing, is een situatie waarbij een man tijdens seks te snel een orgasme bereikt. Er zijn verschillende manieren om dit fenomeen te beschrijven, maar allemaal verwijzen ze naar hetzelfde: een moeilijkheid om de ejaculatie uit te stellen tot het gewenste moment voor zowel de persoon zelf als zijn partner. Vroegtijdige zaadlozing komt veel voor bij mannen. Incidentele gevallen zijn normaal en vaak geen reden tot bezorgdheid. Echter, wanneer dit probleem regelmatig optreedt en de persoon geen controle heeft over zijn ejaculatie, kan dit leiden tot frustratie en irritatie. Het verlangen om lang van elkaar te genieten kan hierdoor in het gedrang komen. Statistieken tonen aan dat vroegtijdige zaadlozing tussen de 25% en 60% van de mannen treft. Seksuologen definiëren het als een regelmatig voorkomende situatie waarbij een man binnen 30 tot 120 seconden na aanvang van intiem contact of geslachtsgemeenschap een orgasme bereikt. Voor sommigen kan dit zelfs al gebeuren vóór de penetratie, met een simpele aanraking van het geslachtsorgaan.

Wat zijn de oorzaken van vroegtijdige zaadlozing?

De oorzaken van vroegtijdige zaadlozing kunnen divers zijn:

 • Beperkte ervaring met het uitstellen van een orgasme.
 • Een periode van seksuele onthouding.
 • Het aanleren van snel klaarkomen tijdens de jeugd, bijvoorbeeld door masturbatie.
 • Te veel focus op de partner, waardoor de eigen sensaties worden genegeerd.
 • Mogelijke biologische oorzaken, zoals een tekort aan serotonine, een neurotransmitter die de stemming reguleert en een rol speelt bij seksueel functioneren.
 • Seksuele onzekerheid, angst voor prestaties of faalangst tijdens geslachtsgemeenschap.
 • Stress, spanning en angst, die de controle over het ejaculatieproces kunnen verminderen door de productie van adrenaline te verhogen.
 • Het bespreken van vroegtijdige zaadlozing met een arts of seksuoloog kan helpen om de specifieke oorzaken vast te stellen en passende behandelingen te verkennen.

Tips om vroegtijdige zaadlozing te voorkomen

Vroegtijdige zaadlozing kan door verschillende factoren worden veroorzaakt. Aan de hand van de oorzaak zal worden vastgesteld hoe je het kunt voorkomen. Daarom moet je nagaan wat de oorzaak kan zijn en dan kan aan de hand daarvan gehandeld worden. Maar we hebben uiteraard een aantal natuurlijke tips om een vroegtijdige zaadlozing te voorkomen:

Afleiding zoeken

Als je niet zo ervaren bent, kan afleiding een uitkomst bieden. Neem een diepe zucht en probeer aan iets anders te denken, bij voorkeur iets saais of niet opwindends. Zorg er wel voor dat je een erectie behoudt en dat je partner niet merkt dat je even niet bij hem of haar bent.

Neem een pauze

Als je voelt dat het orgasme nadert, trek dan terug. Neem vervolgens een paar keer diep adem om tot rust te komen. Zodra je merkt dat de opwinding afneemt, kun je weer verder gaan.

Knijptechniek

Knijp of laat je partner zo'n 20 seconden lang zachtjes in het einde van de penis telkens wanneer je voelt dat het orgasme nadert. Doe dit met beleid om pijn te voorkomen. Deze techniek kan herhaald worden om vroegtijdige zaadlozing te voorkomen.

Verleng het voorspel

Door meer tijd te besteden aan het voorspel kun je het orgasme uitstellen.

Masturbeer vaker

Door vaker te masturberen kun je het gevoel beter leren kennen en oefenen in het uitstellen van het orgasme. Let op dat je niet alleen richt op snelle bevrediging, maar juist op het leren controleren van je orgasme. Daarnaast kan regelmatig masturberen helpen bij het verminderen van seksuele frustraties.

Praat over faalangst

Als faalangst een rol speelt, is het belangrijk om hierover te praten met je partner. Richt je op het vinden van oplossingen voor vroegtijdige zaadlozing in plaats van je ervoor te schamen. Open communicatie kan helpen om dit probleem aan te pakken en de relatie te versterken.

Gebruik de start-stop methode

Tijdens seksuele activiteit, stop met stimulatie zodra je voelt dat je bijna klaarkomt. Wacht even tot het gevoel afneemt en hervat dan de stimulatie. Herhaal dit proces meerdere keren voordat je ejaculeert.

Beweeg langzaam

Vertraag het tempo tijdens seksuele activiteit om de opwinding te verminderen en de ejaculatie te vertragen. Neem de tijd om te genieten van de ervaring en concentreer je op de sensaties in plaats van op het bereiken van een orgasme.

Gebruik verdovende crèmes of sprays

Er zijn lokale verdovende middelen beschikbaar die de gevoeligheid van de penis kunnen verminderen en zo vroegtijdige ejaculatie kunnen voorkomen. Raadpleeg echter eerst een arts voordat je deze producten gebruikt.

Experimenteer met verschillende posities

Sommige seksuele posities kunnen minder stimulerend zijn en de ejaculatie helpen vertragen. Probeer verschillende posities uit om te zien welke voor jou het beste werkt.

Bouw seksuele spanning op

Neem de tijd om elkaar te verleiden en op te winden voordat je overgaat tot geslachtsgemeenschap. Voorspel kan helpen bij het opbouwen van seksuele spanning en de ejaculatie vertragen.

Kegel-oefeningen

Versterk de bekkenbodemspieren door regelmatig Kegel-oefeningen te doen. Deze spieren zijn betrokken bij ejaculatiecontrole en het versterken ervan kan helpen bij het voorkomen van vroegtijdige zaadlozing.

Masturbeer vooraf

Masturberen een uur of twee voor seksuele activiteit kan helpen om de opwinding te verminderen en de ejaculatie te vertragen tijdens de daadwerkelijke geslachtsgemeenschap.

Ondersteunende voeding en supplementen

Wanneer je last hebt van stress of nervositeit, kunnen bepaalde voedingssupplementen helpen om negatieve gevoelens te verminderen. Dit kan leiden tot een afname van de productie van adrenaline in je lichaam. Enkele nuttige voedingsmiddelen en supplementen zijn:

Tryptofaan en vitamine B3

Tryptofaan, te vinden in voedingsmiddelen zoals chocolade, bananen, erwten en melk, helpt het lichaam om effectief energie uit voedsel te halen, wat kan bijdragen aan een positievere gemoedstoestand. Bovendien spelen tryptofaan en vitamine B3 een rol bij de aanmaak van serotonine.

Rozewortel

Dit kruid staat bekend om zijn kalmerende effect op depressie en kan de impact van stressgerelateerde adrenaline verminderen.

Griffonia-extract

Dit extract, afkomstig van een houtachtige struik, bevat 5-HTP, een stof die het lichaam gebruikt om serotonine aan te maken.

Medicatie tegen vroegtijdige zaadlozing

Als bovengenoemde tips niet voldoende effect hebben, zijn er ook medicijnen beschikbaar die kunnen helpen bij vroegtijdige zaadlozing. Het is belangrijk om met een zorgverlener te praten om de meest geschikte behandelingsoptie te bepalen.

Blijf er niet alleen mee zitten

Onthoud dat je niet alleen bent en dat er opties zijn om vroegtijdige zaadlozing aan te pakken. Het is vaak een goed begin om hierover te praten met je partner. Aarzel niet om professionele hulp te zoeken als dat nodig is.

Informatie
De aangeboden informatie wordt door onze redactie verworven, geschreven en verwerkt in samenwerking met een netwerk professionele tekstschrijvers en deskundige bronnen. 

Bron
Redactie, *Mastersen en Johnson - Alfred Kinsey*, **dit cijfer is ontleend aan een artsenblog alwaar uroloog dr. Leliefeld dit cijfer poneerde. ***afkomstig uit een artikel in Pharma Selecta d.d. maart 2013 van de hand van I.P.E. Drossaart en L.M.L. Stolk.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box