Terug

  • Voor 16:00 uur besteld morgen in huis
  • Erectiepillen anoniem verzonden
  • Erectiemiddelen op natuurlijke basis

Laag libido?

Laag libido?

Een andere belangrijke reden die kan leiden tot het afnemen van het vrouwelijk libido is de hormonale huishouding.

Een verminderd libido

Libido, in het Latijn ‘begeerte’ en ook wel geslachtsdrift genoemd, is een term die in de seksuologie wordt gebruikt om te verwijzen naar de mate waarin een persoon behoefte heeft aan seksualiteit. Een bij veel vrouwen voorkomend probleem is een afnemend libido, of wel een afnemende behoefte aan seks. Belangrijke hindernis in de zoektocht naar een oplossing is het feit dat er tevens sprake is van een door vrouwen goed bewaard en intiem geheim. Zelfs naar de partner toe wordt er in de meeste gevallen in het geheel geen aandacht besteed aan dit probleem. Dit ondanks dat het weldegelijk een enorme negatieve invloed pleegt te hebben op een relatie. Ook in geval er sprake is van een mannelijke huisarts blijft de (valse) schaamte omtrent dit probleem overheersen en wordt er dientengevolge niet over het probleem gesproken, laat staan dat er naar een oplossing gezocht. Voor zover kon worden vastgesteld wordt ongeveer 30 % van de vrouwen op enig moment geconfronteerd met een verlaagd libido. Dan dan hebben we het uitsluitend over de vrouwen die wel over hun schaduw heen zijn gesprongen en met dit probleem een arts hebben geconsulteerd. Het laat zich raden dat het werkelijke aantal vrouwen dat ooit te maken krijgt met deze kwaal vele malen groter is.

Het opwekken van seksuele lustgevoelens bij de vrouw begint bij het gevoel van emotionele intimiteit in de relatie. Indien deze emotionele en intieme band niet of in steeds mindere mate aanwezig is raakt een vrouw steeds minder vaak in de stemming om te vrijen met op den duur alle gevolgen van dien met betrekking tot de algehele relatie tussen partners. Onder meer kan worden vastgesteld dat er nogal eens een samenhang is tussen het afnemende libido en een mogelijk ontbreken van fysieke of psychische evenwicht. Met andere woorden, al die zaken waardoor een vrouw zich ongelukkig dan wel onprettig voelt beïnvloeden de behoefte aan seks in negatieve zin. Hierbij moeten we vooral denken aan stress, lichamelijke of geestelijke vermoeidheid etc. dit alles voortvloeiend uit de dwang carrière te willen, c.q. moeten maken, de zorg voor man en kinderen, mogelijke financiële problemen e.d. Ook klachten voortvloeiend uit de overgang, wisselende stemmingen en concentratieproblemen leiden in veel gevallen tot een al dan niet tijdelijk afnemend libido.     

Weerbarstige hormonen

Een andere belangrijke reden die kan leiden tot het afnemen van het vrouwelijk libido is de hormonale huishouding. Niet alleen bij mannen, maar al evenzeer bij vrouwen is met name testosteron van evident belang waar het om het libido gaat. Dit is namelijk het hormoon dat zorgt voor het stimuleren van seksuele verlangens, of wel het libido. Een eventueel tekort aan testosteron kan er bij mannen toe leiden dat er erectieproblemen ontstaan. Bij vrouwen zal een afname van testosteronhormonen leiden tot een verminderde en op den duur zelfs verdwijnende geslachtsdrift.

Testosteron of wel hormoon van verlangen

Zo wordt testosteron ook wel genoemd, het hormoon van verlangen. Dit androgene* hormoon wordt respectievelijk aangemaakt in de eierstokken dan wel de bijnieren. Zodoende kan er bij vrouwen waarvan de eierstokken zijn verwijderd een tekort aan testosteron ontstaan en ten gevolge daarvan een verminderd dan wel een verdwijnend seksueel verlangen. Het kan daarentegen ook zo zijn dat er na de overgang van een vrouw een verhoogd libido ontstaat. Dit is dan weer het gevolg van een prominentere rol van het testosteronhormoon ten opzichte van de oestrogeenspiegel**. Daar staat echter tegenover dat in sommige gevallen is er na de overgang juist sprake van een verlaagde testosteronspiegel. Ook is het zo dat wanneer de seksuele activiteit in sterke mate afneemt het lichaam ook steeds minder testosteron aan zal maken.

Een gering libido

Interessant is de vraag wanneer er sprake is van een te laag libido. Even afgezien van andere oorzaken kan worden gesteld dat, wanneer stellen minder dan gemiddeld 12 à 13 maal per maand de liefde bedrijven, er sprake kan zijn van een verlaagd libido. We hebben het dan over een relatie tussen jonge mensen die ongeveer twee à drie jaar bij elkaar zijn. Aangenomen mag worden dat men als stel dan nog volop doende is om elkaar te ontdekken en experimenteren niet uit de weg gaat. Naar mate men langer samen is ontstaat er in veel gevallen natuurlijk iets als een ‘déja vu’ op grond waarvan in veel relaties het consumeren van de relatie op een wat lager pitje belandt. Weer wat verder in de relatie, zeg maar zo’n 5 jaar is er doorgaans sprake van een zekere stabilisatie waarbij de liefde nog tussen de 8 en 10 maal per maand wordt bedreven, of wel 2 keer per week. Men kan dan met een gerust hart aannemen dat er in dat geval geen sprake is van een afgenomen libido.

Toch niet gerustgesteld

Mocht u na het lezen van dit artikel toch niet geheel gerust gesteld zijn met betrekking tot uw seksuele appetijt dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid om u te verlaten op een van de diverse lust opwekkende middelen, dan kan dit zeker een kwaad, al is het maar vanwege de psychologische invloed (placebo-effect) waarmee het gebruik van dergelijke middelen gepaard gaat. Bovendien kan het gros van dit soort middelen zonder meer als veilig worden bestempeld en dat niet alleen want ook de effectiviteit is buiten kijf. Bijkomend gemak is natuurlijk het internet waarmee u op discrete wijze wereldwijd uw slag kunt slaan, ook waar het gaat om dit soort artikelen.  

*Androgeen is de algemene term voor chemische stoffen die de ontwikkeling en het behoud van de mannelijke eigenschappen in gewervelde dieren bewerkstelligt. Het woord stamt uit het Grieks en betekent ‘voortbrengen’. De bekendste van deze stoffen is het hormoon testosteron. Androgenen beïnvloeden zodoende onder meer de activiteit van de van de mannelijke secundaire geslachtskenmerken

** Oestrogenen of estrogenen zijn een groep steroïde hormonen die meestal vrouwelijke hormonen genoemd worden omdat ze een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken, het reguleren van de menstruele cyclus en bij zwangerschap. Ook in het mannelijk lichaam komen oestrogenen voor, zij het in lagere concentraties.

Informatie
De aangeboden informatie wordt door onze redactie verworven, geschreven en verwerkt in samenwerking met een netwerk van professionele tekstschrijvers en deskundige bronnen. Neem bij complicaties contact op met een arts. Een gezonde levensstijl en een evenwichtige en gevarieerde voeding zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. 

Referentie
Redactie, Ad.nl Floliving.com.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box