BIJSLUITER VIAGRA

Bijsluiter Viagra 100 mg filmomhulde tabletten

Wilt u Viagra bestellen lees dan de gehele bijsluiter goed door voordat u Viagra gaat gebruiken.
Bewaar de bijsluiter van Viagra indien u hem later weer nodig heeft, er staat belangrijke informatie in deze bijsluiter. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van de bijsluiter neem dan contact op met uw arts of apotheker. Geef dit product niet door aan anderen, want de Viagra is alleen aan u voorgeschreven. Viagra kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Inhoud van de Viagra bijsluiter:

1.    Wat is Viagra en waarvoor wordt het gebruikt?
2.    Wanneer mag u Viagra niet gebruiken of moet u er voorzichtig mee zijn?
3.    Hoe gebruikt u Viagra
4.    Mogelijke bijwerkingen van Viagra.
5.    Hoe bewaart u Viagra?
6.    Inhoud van de verpakking van Viagra en extra informatie

1.    Viagra bevat de stof sildenafil die behoort tot de groep medicijnen onder de naam:

Fosfodiësterase-type 5 PDE5 remmers. Viagra ontspant de bloedvaten in de penis, zodat er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met dit middel alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. Viagra van Pfizer wordt gebuikt voor de behandeling van volwassen mannen vanaf 18 jaar met erectiestoornissen, ook wel impotentie genoemd. Een erectiestoornis is wanneer een man geen erectie in stand kan houden of geen erectie kan krijgen voor de seksuele activiteit.


2.    U bent allergisch voor 1 van de stoffen in Viagra.

Deze stoffen kunt u vinden in het rubriek 6. Als u andere geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten, deze combinatie kan leiden tot een gevaarlijke daling van de bloeddruk. Vertel u dokter dat u deze medicijnen gebruikt die vaak ter verlichting van angina of pijn op de borst worden voorgeschreven. Wanneer u dit niet meer weet, vraag het dan aan uw apotheker of dokter. Als u medicijnen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven zoals amylnitriet (poppers). Deze combinatie kan eveneens leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk:

 • Als u een leverprobleem of ernstig hartprobleem hebt;
 • Als u recent een hartaanval of een beroerte hebt gehad of wanneer u een te lage bloeddruk hebt;
 • Wanneer u een zeldzame erfelijke oogafwijking hebt;
 • Wanneer u ooit verlies van het gezichtsvermogen hebt gehad vanwege non arteritic anterior ischaemic optic neuropathy.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Viagra?
Neem contact op met uw dokter of apotheker voordat u Viagra neemt als:

 • U leukemie, sikkelcelanemie of beenmergkanker hebt.
 • U Peyronie of een misvorming van de penis hebt.
 • U last van hartproblemen hebt.
 • U een bloedingsstoornis zoals hemofilie of maagzweer hebt.
 • U een vermindering van het gezichtsvermogen ervaart stop dan met de inname van dit product en neem contact op met uw dokter.
 • U dient dit middel niet te gebruiken in combinatie met andere lokale of orale behandelingen tegen erectieproblemen.
 • Gebruik Viagra niet als u geen last hebt van erectiestoornissen of erectieproblemen.
 • Gebruik Viagra niet als u een vrouw bent.
 • Speciale voorzorgen voor mannen met lever of nierproblemen.
 • Met lever of nierproblemen kan uw arts besluiten om een lagere dosis van Viagra voor te schrijven.
 • Gebruik Viagra niet voor personen onder de 18 jaar.


Viagra en andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Viagra andere medicijnen, of heeft u dat onlangs gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de toekomst andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw apotheker of dokter, Viagra pillen kunnen de werking van bepaalde medicijnen beïnvloeden, in het bijzonder medicijnen die worden gebruikt tegen pijn in de borst. Bij een medisch voor geval dient u uw verpleegkundige, dokter of apotheker te melden dat u Viagra gebruikt hebt en wanneer u Viagra heeft ingenomen. Gebruik dit middel niet in combinatie met andere medicijnen tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. Gebruik geen Viagra wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaserremmers zoals voor de behandeling van HIV, kan uw arts u laten beginnen met de laagste dosis van Viagra 25 milligram. Sommige mannen die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling na een te hoge bloeddruk  of een prostaatvergroting kunnen duizelig worden, wat kan worden veroorzaakt door te lage bloeddruk bij snel recht op gaan staan of zitten. Sommige mannen hebben deze symptonen ondervonden dij het gebruik van dit middel met alfablokkers. De kans hiermee is het grootst binnen vier uur na de inname van dit middel. Om deze kans te verkleinen dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Viagra begint. Waarschijnlijk zal uw dokter u een lagere startdosering Viagra voorschrijven.

Viagra

Pure Power erectiemiddel hét natuurlijke alternatief, morgen in huis!

Waarop moet u letten met drinken, eten en alcohol?
Viagra van Pfizer kan met of zonder voedsel worden ingenomen, het duurt echter langer voordat Viagra gaat werken na een stevige maaltijd. Door het nuttigen van alcohol kan uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van Viagra te verkrijgen, wordt aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drinken voordat u dit middel inneemt.

Borstvoeding, vruchtbaarheid en zwangerschap
Dit middel is niet geiniceerd voor het gebruik door vrouwen.

Het gebruik van machines en rijvaardigheid
Viagra kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden en kan duizeligheid veroorzaken.
U moet zich ervan bewust zijn hoe u op Viagra reageert voordat u een machine gaat gebruiken of voordat u gaat rijden. Dit middel bevat lactose, als u dokter u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt neem dan contact op met uw dokter voordat u Viagra inneemt.


3. Het gebruik van Viagra

Gebruik Viagra altijd zoals uw apotheker of dokter u dat heeft aangegeven. U dient niet vaker dan 1 maal per dag dit geneesmiddel in te nemen. Neem Viagra filmomhulde tabletten niet in combinatie met de smelttabletten van Viagra. Neem Viagra ongeveer 1 uur van tevoren voordat u van plan bent seks te hebben. Slik het Viagra tablet in zijn geheel door met een glas water of vruchtensap. Als u het gevoel heeft dat de werking van Viagra te zwak of te sterk is, neem dan contact op met uw apotheker of dokter. Dit middel helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u sexueel opgewonden wordt. De tijd tot dat dit geneesmiddel gaat werken verschilt per persoon maar meestal duurt dit een half uur tot een uur. Het kan eventueel langer duren voordat Viagra begint te werken wanneer u een stevige maaltijd heeft genuttigd. Wanneer dit middel u niet helpt om een erectie te bekomen of als de erectie niet lang genoeg in stand blijft om de sex te voltooien, dient u dit aan u dokter te melden.

Heeft u te veel Viagra ingenomen?
Doseringen boven de 100 milligram geven geen toename van de werking. U dient niet meer Viagra tabletten in te nemen dan uw arts u heeft verteld. Neem contact op met uw dokter als u meer Viagra tabletten heeft ingenomen dan het is voorgeschreven. Heeft u nog vragen over het gebruik van Viagra? Contacteer dan uw apotheker of arts.


4. De mogelijke bijwerkingen van Viagra

Zoals elk medicijn kan ook Viagra bijwerkingen hebben, al krijgen niet alle mannen daar mee te maken. De bijwerkingen die gemeld zijn met het gebruik van dit geneesmiddel zijn in de meeste gevallen licht tot matig en van een korte duur. Wanneer u 1 van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart dan moet u stoppen met het gebruik van Viagra en onmiddellijk medische hulp inroepen:

 • Allergische reactie, Symptomen omvatten piepende ademhaling, problemen met ademhaling of duizeligheid.
 • Zwelling van de lippen, gelaat of de keel.
 • Pijn op de borst.

Mocht dit gebeuren tijdens of volgend op sexuele gemeenschap: Kom in een half zittende positie en probeert u zich te ontspannen. Gebruik zeker geen nitraten tegen de pijn op de borst.
Langdurige en pijnlijke erecties ( frequentie niet bekend). Indien u een erectie krijgt die langer dan vier uur aanhoudt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dokter. Vermindering of  verlies van het gezichtsvermogen. Ernstige huidreactie Symptonen kunnen zijn ‘’ ernstige loslating en zwelling van de huid, blaarvorming in de mond, op de geslachtsorganen en rond de ogen koorts’’ Epilepstische aanvallen of epileptische toevallen.

Andere bijwerking van Viagra
Bij meer dan 1 op de 10 mannen kan hoofdpijn optreden. Blozen, een ontregelde spijsvertering, effecten op het gezichtsvermogen ( daaronder vallen afwijkingen in het zien van kleuren en gevoeligheid van licht, onscherp of verminderd scherp zien, duizeligheid of een verstopte neus). Dit treedt maximaal bij 1 op de 10 mensen op. Kunnen bij max. 1 op de 100 mensen optreden:
Huiduitslag, braken, bloeding achte in het oog, bloeddoorlopen ogen, irritatie aan het oog, oogpijn, abnormaal gevoel in het oog, dubbelzien, waterige ogen, snelle hartslag, bonzende hartslag, slaperigheid, spierpijn, verminderde tast, oorsuizen,draaierigheid, droge mond, bloedende penis, misselijkheid, bloed in de urine of sperma, moe voelen, pijn op de borst.
Kunnen bij max. 1 op de 1000 mensen optreden: Lage bloeddruk, hoge bloeddruk, beroerte, flauwvallen, bloedneus, onregelmatige hartslag, vermindering of het verlies van gehoor.
Andere bijwerkingen van Viagra die na het op de markt brengen zijn gerappoteerd: Plotselinge dood, instabiele agina, verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. De meeste mensen die deze bijwerkingen hebben ervaren hadden reeds eerder hartproblemen voordat ze Viagra innamen. Het is niet na te gaan of er een verband bestond tussen de voorvallen en het gebruik van dit geneesmiddel.

Het melden van bijwerkingen van Viagra
Heeft u last van bijwerkingen van Viagra neem dan contact op met uw apotheker, dokter of een verpleegkundige, ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter van Viagra staan. Ook kunt u de bijwerkingen van Viagra melden bij het NL bijwerkingen centrum.


5. Hoe bewaart u Viagra?

Viagra buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar Viagra onder de 30 graden Celcius. Gebruik Viagra niet na de aangegeven houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op de blisterverpakking en op het doosje. Bewaar Viagra in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming van vocht. Spoel Viagra niet door de gootsteen of WC en gooi Viagra niet in de vuilnisbak. Vraag het aan u apotheker wat u met Viagra moet doen die u niet gebruikt.
Zo wordt Viagra op een verantwoorde manier vernietigd.


6. Verpakkingsinhoud en overige informatie

 • Welke stoffen zitten er in Viagra?
 • De werkzame stof in Viagra is sildenafil.
 • De andere stoffen in Viagra zijn:


Watervrij calciumwaterstoffosfaat, microkristallijne cellulose,
natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide, lactose monohydraat, triacetine,
indigokarmijn aluminiumlak.

Hoe zit dit middel eruit en hoeveel Viagra tabletten zitten er in een verpakking? Viagra tabletten zijn blauw en hebben een afgeronde diamantvorm. Aan de ene zijde staat: VGR 100 en aan de andere zijde staat: Pfizer Viagra tabletten zijn te verkrijgen in 2, 4, 8 of 12 stuks. Niet alle verpakkingen zijn mogelijk  in uw land beschikbaar. Zie hier de bijsluiter in PDF formaat van Pfizer.

Bewaar de bijsluiter van Viagra indien u hem later weer nodig heeft, er staat belangrijke informatie in deze bijsluiter.